Amaren Crianza 阿瑪嵐_久藏酒

NT$1,190.00價格
  • 產區:  西班牙DOCa. La Rioja利奧哈 (高等法定產區)
    
  • 葡萄: 85% Tempranillo 田帕尼優 / 15% Graciano 格拉西亞諾
   (平均藤齡35年)
    
  • 熟成:  12個月橡木桶 (法國桶+美洲桶)
    
  • 酒精: 14%
    
  • 最佳適飲溫度: 16℃~18℃
    
  • 酒評: